Вітаю Вас Гость | RSS

Меню сайту
Категорії розділу
Важливо [12]
Виховні заходи [83]
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 40
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

АЛГОРИТМ
роботи щодо організації навчання за екстернатною формою

Загальні положення

При прийнятті заяв звернути увагу на:

 • навчання учнів-екстернів здійснюється для дітей та підлітків шкільного віку на базі школи.
 • перевірити, чи має можливість дана особа пройти річне оцінювання та атестацію (п.1.3. Положення про екстернат):
 • здобуття освіти за екстернатною формою не обмежується віком:
 • місце проживання або місце попереднього навчання, законність перебування в Україні:
 • те. що заява подається тільки на ім'я директора школи. Повнолітні громадяни подають заяву особисто, неповнолітні - батьки або особи, які їх замінюють:
 • до заяви додаються:
  • Копія свідоцтва про народження або паспорта,
  • дані флюорографічного обстеження:
 • у разі проходження екстерном річного оцінювання за предмет, курс навчання в іншому навчальному закладі - довідку, завірену підписом керівника та печаткою відповідного навчального закладу, в якому навчався екстерн:
 • у разі відсутності документа про наявний рівень освіти навчальний заклад, де організовано екстернат, самостійно визначає освітній рівень екстерна (п.2.2 Положення про екстернат):
 • приймання заяв від екстернів (за курс базової загальної середньої освіти або курс повної загальної середньої освіти) починається з 1 жовтня і закінчується не пізніше 1 березня поточного навчального року (як виняток, до10 березня). Для учнів, які тимчасово навчалися за кордоном і повернулися в Україну, термін подачі заяв не обмежується. В окремих випадках (п.4.1 Положення про екстернат) можуть установлюватися інші терміни.
 • екстерни з числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів попередніх років, які у свій час не мали річного оцінювання навчальних досягнень з певних предметів, проходять річне оцінювання лише з цих предметів:
 • наявність річного оцінювання з предметів є передумовою для проходження екстерном державної підсумкової атестації:
 • екстерн бере участь у зовнішньому незалежному оцінюванні на загальних підставах.

 

 

Організація екстернату (за курс базової загальної середньої освіти або курс повної загальної середньої освіти)

 

 1. Після збору заяв директор навчального закладу пише клопотання до відділу освіти   Розівської районної ради  з проханням дозволити відповідним громадянам пройти атестацію екстерном і отримати відповідний документ про освіту (зразок 1).
 2. РВО надає на розгляд управлінню освіти і науки Запорізької ОДА всі подані на екстернат документи, після позитивного вирішення питання видає наказ «Про надання дозволу пройти атестацію у формі екстернату і отримати відповідний документ про освіту» (зразок 2).
 3. Видається наказ по школі «Про зарахування учнів для атестації у формі екстернату і отримання відповідного документу про освіту» (обов'язкове посилання на нормативні документи і дозвіл РВО).
 4. До 20 березня до управління освіти і науки Запорізької ОДА у 2 примірниках надаються списки учнів, які подали заяви на атестацію у формі екстернату.
 5. Після зарахування дані про учнів заносяться до алфавітної книги. Можливе ведення окремої книги. В учнів, які переводяться на екстернат і навчаються у даному закладі № особової справи не змінюється, а робиться запис «переведений на екстернат».
 6. Заводяться особові справи звичайного зразка, на яких проставляється номер реєстрації в алфавітній книзі.
 7. Заводиться класний журнал звичайного зразка.
 8. Проводяться установчі збори, на яких здійснюється ознайомлення учнів та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з Положенням про екстернат. Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, іншими нормативними документами, програмами навчальних предметів.
 9. Графік проведення консультацій затверджується директором. Терміни їх проведення визначаються у наказі по школі «Про організоване закінчення навчального року».
 10. Склад атестаційних комісій для проведення річного оцінювання погоджується з РВО і затверджується наказом директора.
 11. Завдання для проведення річного оцінювання погоджує РВО. Затверджує директор.
 12. Графік проведення річного оцінювання погоджується з РВО і затверджується директором. Річне оцінювання здійснюється до ЗО травня.
 13. Річне оцінювання проходить виключно у письмовій формі.
 14. Письмові роботи зберігаються протягом року.
 15. Перелік предметів для річного оцінювання визначається наказом управління освіти і науки Запорізької ОДА
 16. Результати оцінювання вносяться у протоколи встановленого Міністерством освіти і науки України зразка, у правому верхньому кутку якогозазначено «Екстернат», та класні журнали.
 17. Після завершення річного оцінювання проводиться засідання педагогічної ради про допуск екстерна до державної підсумкової атестації (всі учні, які отримали від 1 до 12).
 18. Дане рішення затверджується наказом по школі і доводиться до відома екстернів.
 19. До початку державної підсумкової атестації (далі ДПА) до відділу освіти Розівської районної ради у 2 примірниках надаються списки екстернів, які допущені до ДПА.
 20. Проходження ДПА здійснюється на загальних підставах відповідно до Положення [8].
 21. Результати вносяться у протоколи встановленого зразка, у правому верхньому кутку якого зазначено «Екстернат» та класні журнали.
 22. Рішення про випуск учнів і отримання ними відповідних документів про освіту приймається на засіданні педагогічної ради і затверджується наказом по школі.
 23. Екстернам, які пройшли річне оцінювання і мають відповідні оцінки, але не пройшли атестацію, видається табель з річними оцінками, що дає право пройти атестацію (без річного оцінювання) у наступному навчальному році.
 24. Екстерни. які опанували навчальний матеріал. Визначений загальноосвітніми програмами на високому рівні, можуть нагороджуватись похвальним листом «За високі досягнення у навчанні» або похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів». Золотою та Срібною медалями екстерни не нагороджуються [9,10].
 25. Після отримання документів до відділу освіти Розівської районної ради у 2 примірниках надаються списки учнів, які отримали відповідні документи про освіту.
 26. У алфавітній книзі і класному журналі робляться відповідні записи. На кінець навчального року у алфавітній книзі учнів-екстернів - 0.

 

Організація екстернату (перевідний екстернат 1-8. 10 класи)

 • учня 1 класу можна переводити до наступного класу початкової школи у першому семестрі навчального року при успішному опануванні відповідного матеріалу за перший клас та за перший семестр другого класу:
 • заяви на перевідний екстернат (2-8. 10 класи) подаються батьками учнів або особами, які їх замінюють до навчального закладу, де навчається учень, до 10 червня навчального року.
 • атестація учнів, які самостійно прискорено опанували навчальний матеріал наступного класу, проводиться протягом червня і закінчується не пізніше 1 липня:
 • до атестації у формі екстернату допускаються учні, які за результатами річного оцінювання мають високий рівень навчання з усіх предметів: за роки навчання були нагороджені похвальним листом «За високі досягнення у навчанні».
 1. Після прийому заяви від батьків учня або осіб, які їх замінюють, на засідання педагогічної ради виноситься питання «Про надання можливості учню (П.І.Б.. клас) пройти атестацію за наступний клас (конкретно)у формі екстернату. Приймається рішення: «Порушити клопотання перед відділом освіти Розівської районної ради щодо надання можливості учню (П.І.Б.. клас) пройти атестацію у формі екстернату».
 2. Після позитивного розгляду відділом освіти  Розівської районної ради наданих документів:
  1. на підставі заяви батьків,
  2. результатів річного оцінювання,
  3. рішення педагогічної ради закладу,
  4. клопотання директора навчального закладу освіти (зразок 3)
 3. порушує відповідне клопотання перед управління освіти і науки Запорізької ОДА
 4. У разі позитивного рішення РВО видає наказ «Про надання дозволу пройти атестацію у формі екстернату»
 5. Видається наказ по школі «Про надання дозволу пройти атестацію екстернатом» (обов'язкове посилання на нормативні документи, рішення педагогічної ради, погодження з відділом освіти Розівської районної ради дозвіл управління освіти і науки Запорізької ОДА, наказ РВО).
 6. Перелік предметів, з яких здійснюється атестація, визначається з урахуванням усіх навчальних предметів інваріантної складової робочого навчального плану відповідного класу конкретного загальноосвітнього навчального закладу, погоджується з РВО і затверджується наказом по школі.
 7. Склад атестаційних комісій для проведення оцінювання погоджується з РВО і затверджується наказом директора.
 8. Завдання для проведення атестації погоджує РВО. затверджує директор.
 9. Графік проведення атестації погоджується з РВО і затверджується директором.
 10. Атестація проходить переважно у письмовій формі.
 11. .Результати оцінювання фіксуються у відомості навчальних досягнень екстерна (додаток до Положення про екстернат).
 12. Після проходження учнем атестації з усіх предметів відповідальною особою заповнюється загальна відомість про навчальні досягнення учня. Вважається, що учень успішно опанував навчальний матеріал наступного класу, якщо його досягнення на достатньому та високому рівнях.
 13. За результатами атестації педагогічною радою приймається рішення:
  1. Про переведення учня до класу, що є наступним тому, за який складено атестацію.
  2. або надає рекомендації щодо доцільності продовжити навчання в класі, до якого учень був переведений відповідним рішенням педагогічної ради.
 14. Видається відповідний наказ по школі.
 15. У алфавітній книзі і класному журналі робляться відповідні записи.
 16. Після видання наказу до управління освіти і науки Запорізької ОДА надається пакет документів:
  1. результати річного оцінювання за попередній клас:
  2. копія загальної відомості про навчальні досягнення учня, яка заповнюється за результатами атестації:
  3. відповідний наказ по школі за результатами атестації.
  4. оригінал свідоцтва або табель за відповідний клас

 

Вхід на сайт
Пошук
Годинник
Календар
«  Лютий 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829
Архів записів
Друзі сайту
 • Розівська ЗОШ № 1 І-ІІІ ступенів
 • Відділ освіти, молоді та спорту Розівської РДА
 • Розівська ЗОШ №2 I-III ступенів
 • САЙТ КАРЛ-ЛІБКНЕХТСЬКОГО НВК
 • Сайт Розівської райдержадміністрації Запорізької області
 • Copyright MyCorp © 2020Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz